Dr Rama Prasad

Track 1 Loving kindness 1

Track 2 Loving kindness 2

Track 3 Healing painful emotions

Track 4 Loving kindness 3

Track 5 Self love - merging with your divine essence